Машина с милиционерами взорвана в Дагестане
Машина с милиционерами взорвана в Дагестане
23 октября 2008, 14:11Общество