Китаец хотел незаконно провезти в самолете черепаху, спрятав ее в бургер
Китаец хотел незаконно провезти в самолете черепаху, спрятав ее в бургер
31 июля 2013, 16:42В мире