Совет Федерации одобрил закон о штрафах за мат в СМИ
Совет Федерации одобрил закон о штрафах за мат в СМИ
27 марта 2013, 16:35Общество