Пациент заколол невролога на приеме в поликлинике в Твери

Пациент заколол невролога на приеме в поликлинике в Твери

23 октября 2013, 14:04Общество