Мамаев курган «потерял» 183 га земли
Мамаев курган «потерял» 183 га земли
23 мая 2005, 12:06Общество