Мамаев курган «потерял» 183 га земли

Мамаев курган «потерял» 183 га земли

23 мая 2005, 12:06Общество