Шохин переизбран президентом РСПП
Шохин переизбран президентом РСПП
18 апреля 2006, 16:56Общество