Президентов стран ЕврАзЭС встречала любимица Путина - лабрадор Конни
Президентов стран ЕврАзЭС встречала любимица Путина - лабрадор Конни
16 августа 2006, 10:13Общество