Последствия кризиса в зоне евро не сильно затронут банки СНГ
Последствия кризиса в зоне евро не сильно затронут банки СНГ
31 июля 2012, 00:00Экономика